Over het Fonds 

Theodora Niemeijer (Groningen 1912 – Laren 2004), dochter van de bekende tabaksfabrikant Niemeijer in Groningen, was een bijzondere persoonlijkheid met een grote passie voor beeldende kunst.

In 1996 richtte Theodora Niemeijer een eigen stichting op met als doel het stimuleren van beginnende kunstenaars. Zij was ongehuwd en had geen kinderen. Op 18 juni 2004 overleed Theodora Niemeijer en liet ze haar vermogen na aan de door haar opgerichte Stichting Niemeijer Fonds. Deze stichting doneert jaarlijks uit het rendement van het vermogen een bedrag aan verschillende kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars en aan verschillende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Het Niemeijer Fonds heeft primair als doel:
Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan diverse kunstenaars om de ontplooiing van hun talenten te helpen bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. De voorkeur gaat uit naar initiatieven op het gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en uit het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd.

Zij tracht dit te bereiken door:
Het verstrekken van stipendia (studie)beurzen, leningen aan kunstenaars en het doen van (periodieke) uitkeringen en schenkingen aan artistieke, culturele, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke instellingen.

Theodora Niemeijer prijs 

Het Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseren gezamenlijk de Theodora Niemeijer prijs, een stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. Het is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars. De prijs werd in 2012 geïntroduceerd omdat werken van vrouwelijke kunstenaars nog steeds sterk in de minderheid zijn in tentoonstellingen en museale collecties.

De prijs ter waarde van €10.000 wordt eens per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. De winnende kunstenaar ontvangt niet alleen een geldbedrag, maar krijgt ook de gelegenheid om dit project in het Van Abbemuseum te realiseren. Dit gebeurt in Het Oog, een ovale patio in het Van Abbemuseum dat fungeert als podium dat de gekozen kunstenaar een half jaar ter beschikking krijgt.

voor meer informatie kijk op de website van het Van Abbemuseum

Amsterdam/Eindhoven, 8 maart 2021

DRIE GENOMINEERDEN THEODORA NIEMEIJER PRIJS 2021 BEKEND

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag maken de Stichting Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum de drie genomineerden voor de Theodora Niemeijer Prijs 2021 bekend. De genomineerden van deze vijfde editie zijn het duo Razia Barsatie | Marjet Zwaans, Silvia Martes en Buhlebezwe Siwani. De projectvoorstellen zijn door de jury onder leiding van Hedy d’Ancona geselecteerd uit een recordaantal van 111 inzendingen. Normaal gesproken zou de winnaar vandaag worden bekendgemaakt, maar vanwege de coronamaatregelen is de prijsuitreiking uitgesteld naar 27 september 2021. De Theodora Niemeijer Prijs is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars.

De drie genomineerden geportretteerd door Koos Breukel, van links naar rechts: het duo Razia Barsatie | Marjet Zwaans, Silvia Martes en Buhlebezwe Siwani

Hedy d’Ancona, juryvoorzitter Theodora Niemeijer Prijs 2021: ‘De jury is erg onder de indruk van het wereldburgerschap van alle deelnemers. Vele voorstellen refereren aan de maatschappij waarin we leven, solidariteit met ‘zusters’ in andere landen, de angstaanjagende tijdsgeest, het gapende gat tussen arm en rijk en het klimaatprobleem. Hieruit spreekt een urgentie en een grote betrokkenheid. Wij zijn dan ook ontzettend blij met alle 111 ontvangen projectvoorstellen en danken alle kunstenaars voor hun deelname. Iedere inzending is wat ons betreft een stap in de goede richting van meer gelijke kansen tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars in de kunstwereld.’

OVER DE GENOMINEERDEN
Het project van het duo Razia Barsatie (Paramaribo, 1982) | Marjet Zwaans (Groningen, 1988) vertrekt van een onderzoeksvraag: ‘Kunnen wij de kernwaarden van de Theodora Niemeijer prijs voor beginnende vrouwelijke kunstenaars in Nederland, oprekken naar een ruimte voor stimulans, ondersteuning en kennisdeling onder beginnende vrouwelijke kunstenaars in Nederland en Suriname?’ Barsatie en Zwaans ontmoetten elkaar in Suriname in 2018, beiden geselecteerd om deel te nemen aan de Moengo Triënnale van Stichting Kibii. Sindsdien hebben de twee kunstenaars de wens uitgesproken samen te werken en nu daadwerkelijk de handen ineengeslagen met een concreet plan: de positie van de vrouwelijke Surinaamse kunstenaar te versterken door middel van een collectieve werkplaats met een op maat gemaakt mentorship-programma. Hun voorstel voor Het Oog, een ovale patio in het Van Abbemuseum, is onderdeel van dit grotere project. Beoogd wordt een uitwisselingsprogramma met vijf online-bijeenkomsten. Alle documentatie van dit deelproces wordt uitgetekend op de ramen naar Het Oog. In Het Oog zelf komt een ruimtelijke installatie in de vorm van een mobiel en modulair werkstation dat dient als laboratorium en fysiek archief. Het is bedoeld om te kunnen werken aan recepten vanuit online en open source archieven in combinatie met ecologische en lokale materialen.

Silvia Martes (Eindhoven, 1985) studeerde van september 2009 tot juli 2013 aan de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam (Bachelor Fine Arts, Audiovisual). Haar film She that comes from the green forest, on a Tuesday was genomineerd voor de eindexamenprijs Gerrit Rietveld Academie Fine Arts Award Work. Van januari 2019 tot en met mei 2021 was ze Artist in residence bij de Rijksakademie Amsterdam. In haar voorstel, dat gaat over het conflict tussen isolatie en blootstelling, speelt ze in op de pandemie: ‘In "Het Oog" wil ik een filmset bouwen van een overwegend glazen huis veilig in quarantaine tussen de muren van het museum. Omdat het overgrote deel van het huis in de filmset uit glazen ramen bestaat, is het concept van privacy moeilijk te vinden. Een huis veilig beschut binnen een barricade waar alles te zien is, van de eerste schroef die wordt geboord tot de kwaliteit van het beddengoed.’

De van oorsprong Zuid-Afrikaanse Buhlebezwe Siwani (Johannesburg, 1987) volgde van 2014 en 2016 de opleiding ‘Masters in Fine Art’ aan de Universiteit van Kaapstad. Haar werk reist de wereld over. Ze stelt voor om een installatie te bouwen van groene Zuid-Afrikaanse Preem zeep, die symbool staat voor de sociaaleconomische situatie van het land die werd gecreëerd en gehandhaafd door kolonisatie en het apartheidsregime. De zeep wordt gevormd om twee steden te creëren die boven elkaar op polycarbonaat (een helder glasachtig materiaal) zullen zitten. De bovenste stad wordt gemodelleerd naar typisch Nederlandse architectuur en de onderste naar de typische Kaap-Hollandse architectuur in Zuid-Afrika. Door de constructie kan de zeep bij regen naar beneden sijpelen, waardoor de Kaap-Hollandse stad uiteindelijk zal oplossen.

SAMENSTELLING JURY 2021

 • Emily Pethick (directeur Rijksakademie van Beeldende Kunsten)
 • Charl Landvreugd (hoofd onderzoek en curatorial practice Stedelijk Museum Amsterdam, kunstenaar en schrijver)
 • Sarah van Sonsbeeck (kunstenaar en winnaar Theodora Niemeijer Prijs 2012)
 • Yolande Zola Zoli van der Heide (conservator tentoonstellingen Van Abbemuseum)
 • Andrea Davina (voorzitter bestuur Stichting Niemeijer Fonds).

Juryvoorzitter is dit jaar Hedy d’Ancona (sociologe, politica en feministe).

UITREIKING
De Theodora Niemeijerprijs 2021 wordt op maandag 27 september tussen 17 en 19 uur uitgereikt door juryvoorzitter Hedy d’Ancona tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Van Abbemuseum.

Contact 

Stichting Niemeijer Fonds
Postadres Secretariaat:
Administratiekantoor Jac’s den Boer & Vink BV
Postbus 43
2850 AA Haastrecht

email: info@stichtingniemeijerfonds.nl

Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. We raden u aan uw aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van uw project in te dienen.

Bestuursleden

Mr A. M. Davina (Voorzitter)
Mr Drs A. Ott (Penningmeester)
G. Kruip (Secretaris)

Aanvraag 

Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks ruim 150 aanvragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en kent jaarlijks bedragen toe tussen € 1.000 – € 50.000 euro aan individuele kunstenaars en (culturele) algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

AANVRAGEN TOT € 5.000 PER KUNSTENAAR/PROJECT
Het Niemeijer Fonds ondersteunt de ontwikkeling van uitzonderlijk talentvolle kunstenaars. Het Fonds wil graag een opstapje bieden voor beginnend talent. Men kan hierbij denken aan een stipendium ter bevordering van een masteropleiding, een artist-in-residency, een bijzondere kunstpublicatie of het (mede) mogelijk maken van een soloproject dat de kunstenaar verder brengt in zijn/haar professionele loopbaan. Van de aanvrager wordt een eigen financiële bijdrage verwacht.

Het Niemeijer Fonds investeert in de ontwikkeling van een kansrijke artistieke loopbaan en waardeert hierbij het experiment en het onderzoek dat dit vergt. Kunstenaars die verder in hun carrière zijn en duidelijk kunnen aantonen dat zij zonder een bijdrage van het Niemeijer Fonds een bepaalde (op)stap anders niet kunnen realiseren, kunnen ook in aanmerking komen voor een toekenning (bijvoorbeeld aan een bijdrage ten behoeve van een honorarium). Projecten dienen een mate van experiment te hebben om in aanmerking te komen voor een toekenning.

AANVRAGEN TOT € 50.000 PER JAAR PER PROJECT
Het Niemeijer Fonds gaat ook langere relaties aan met instellingen voor grotere projecten. Hierbij neemt het Niemeijer Fonds zelf het initiatief. Zo ondersteunt het Niemeijer Fonds al jaren de Rijksakademie in Amsterdam. Sinds 2012 Initieert het, in samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven, een stimuleringsprijs voor vrouwelijke beeldende kunstenaars. Met de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie stelt het Niemeijer Fonds een Mingler Scholarship beschikbaar voor kunstenaars en wetenschappers die samen een onderzoeksproject willen starten.

WAT ONDERSTEUNT HET NIEMEIJER FONDS NIET?
Het Niemeijer Fonds richt zich voornamelijk op individuele kunstenaars. Daarom worden festivals en groepstentoonstellingen niet ondersteund. Projecten waar het commercieel belang overheerst komen niet in aanmerking. Alleen professionele activiteiten worden ondersteund, zodat amateurs en kinderen buiten het toekenningsbeleid vallen. Om dezelfde reden worden ook reguliere of beroepsopleidingen niet ondersteund. Is een project te lokaal en/of enkel op de directe omgeving gericht, is het niet van overstijgend belang, dan komt het niet in aanmerking voor toekenning binnen het Niemeijer Fonds.

WANNEER AANVRAGEN?
Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert door het jaar heen vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen, geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Stichting Niemeijer Fonds. Daarom adviseren wij de aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van het project in te dienen. Is een project reeds begonnen, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

AANVRAAGPROCEDURE
De aanvraag dient per mail in 1 enkele pdf van maximaal 10MB te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp:

“Aanvraag: [naam project/kunstenaar] en [gevraagde bedrag]”

AANVRAGEN DIE NIET CORRECT OF ONVOLLEDIG ZIJN AANGELEVERD EN GROTER ZIJN DAN 10MB WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN. HOUD HIERBIJ IN DE AANVRAAG DE VOLGENDE VOLGORDE AAN.

Aanvragen door personen:

 • Naam kunstenaar met daarbij het gevraagde bedrag
 • Motivatie achter de studie dan wel activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
 • Beschrijving van de activiteit
 • Curriculum Vitae
 • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
 • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
 • Indien van toepassing: Perspublicaties
 • Indien van toepassing: Bewijs van inschrijving instelling

Aanvragen door algemeen nut beoogde instellingen (ANBI’s):

 • Naam instelling en project met daarbij het gevraagde bedrag
 • Motivatiebrief
 • Beschrijving van de activiteit
 • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
 • Uittreksel K.v.K.
 • Statuten
 • Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag
 • Bewijs dat de aanvrager een ANBI is
 • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
 • Indien van toepassing: Perspublicaties

Na goedkeuring van het bestuur volgt de uitkering. Bij toezegging van een aanvraag van individuele personen zal gevraagd worden om een gewaarmerkt kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Het Niemeijer Fonds ontvangt veel aanvragen. In geval van afwijzing van de aanvraag wordt over de reden ervan niet gecorrespondeerd, noch zal hierover (telefonisch) informatie worden verstrekt.

Anbi 

Stichting Niemeijer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder nummer 41195000. Het RSIN nummer is 805831824.
De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Download hier:

Indien subsidies aan privé personen het fiscaal toegestane bedrag te boven gaan, wordt het meerdere als lening ter beschikking gesteld.