Over het Fonds 

Theodora Niemeijer (Groningen 1912 – Laren 2004), dochter van de bekende tabaksfabrikant Niemeijer in Groningen, was een bijzondere persoonlijkheid met een grote passie voor beeldende kunst.

In 1996 richtte Theodora Niemeijer een eigen stichting op met als doel het stimuleren van beginnende kunstenaars. Zij was ongehuwd en had geen kinderen. Op 18 juni 2004 overleed Theodora Niemeijer en liet ze haar vermogen na aan de door haar opgerichte Stichting Niemeijer Fonds. Deze stichting doneert jaarlijks uit het rendement van het vermogen een bedrag aan verschillende kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars en aan verschillende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Het Niemeijer Fonds heeft primair als doel:
Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan diverse kunstenaars om de ontplooiing van hun talenten te helpen bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. De voorkeur gaat uit naar initiatieven op het gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en uit het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd.

Zij tracht dit te bereiken door:
Het verstrekken van stipendia (studie)beurzen, leningen aan kunstenaars en het doen van (periodieke) uitkeringen en schenkingen aan artistieke, culturele, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke instellingen.

Theodora Niemeijer prijs 

Het Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseren gezamenlijk de Theodora Niemeijer prijs, een stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. Het is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars. De prijs werd in 2012 geïntroduceerd omdat werken van vrouwelijke kunstenaars nog steeds sterk in de minderheid zijn in tentoonstellingen en museale collecties.

De prijs ter waarde van €10.000 wordt eens per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. De winnende kunstenaar ontvangt niet alleen een geldbedrag, maar krijgt ook de gelegenheid om dit project in het Van Abbemuseum te realiseren. Dit gebeurt in Het Oog, een ovale patio in het Van Abbemuseum dat fungeert als podium dat de gekozen kunstenaar een half jaar ter beschikking krijgt.

voor meer informatie kijk op de website van het Van Abbemuseum

Contact 

Stichting Niemeijer Fonds
Postadres Secretariaat:
Administratiekantoor Jac’s den Boer & Vink BV
Postbus 43
2850 AA Haastrecht

email: info@stichtingniemeijerfonds.nl

Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. We raden u aan uw aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van uw project in te dienen.

Bestuursleden

Mr A. M. Davina (Voorzitter)
Mr Drs A. Ott (Penningmeester)
G. Kruip (Secretaris)

Aanvraag 

Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks ruim 150 aanvragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en kent jaarlijks bedragen toe tussen € 1.000 – € 50.000 euro aan individuele kunstenaars en (culturele) algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

AANVRAGEN TOT € 5.000 PER KUNSTENAAR/PROJECT
Het Niemeijer Fonds ondersteunt de ontwikkeling van uitzonderlijk talentvolle kunstenaars. Het Fonds wil graag een opstapje bieden voor beginnend talent. Men kan hierbij denken aan een stipendium ter bevordering van een masteropleiding, een artist-in-residency, een bijzondere kunstpublicatie of het (mede) mogelijk maken van een soloproject dat de kunstenaar verder brengt in zijn/haar professionele loopbaan. Van de aanvrager wordt een eigen financiële bijdrage verwacht.

Het Niemeijer Fonds investeert in de ontwikkeling van een kansrijke artistieke loopbaan en waardeert hierbij het experiment en het onderzoek dat dit vergt. Kunstenaars die verder in hun carrière zijn en duidelijk kunnen aantonen dat zij zonder een bijdrage van het Niemeijer Fonds een bepaalde (op)stap anders niet kunnen realiseren, kunnen ook in aanmerking komen voor een toekenning (bijvoorbeeld aan een bijdrage ten behoeve van een honorarium). Projecten dienen een mate van experiment te hebben om in aanmerking te komen voor een toekenning.

AANVRAGEN TOT € 50.000 PER JAAR PER PROJECT
Het Niemeijer Fonds gaat ook langere relaties aan met instellingen voor grotere projecten. Hierbij neemt het Niemeijer Fonds zelf het initiatief. Zo ondersteunt het Niemeijer Fonds al jaren de Rijksakademie in Amsterdam. Sinds 2012 Initieert het, in samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven, een stimuleringsprijs voor vrouwelijke beeldende kunstenaars. Met de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie stelt het Niemeijer Fonds een Mingler Scholarship beschikbaar voor kunstenaars en wetenschappers die samen een onderzoeksproject willen starten.

WAT ONDERSTEUNT HET NIEMEIJER FONDS NIET?
Het Niemeijer Fonds richt zich voornamelijk op individuele kunstenaars. Daarom worden festivals en groepstentoonstellingen niet ondersteund. Projecten waar het commercieel belang overheerst komen niet in aanmerking. Alleen professionele activiteiten worden ondersteund, zodat amateurs en kinderen buiten het toekenningsbeleid vallen. Om dezelfde reden worden ook reguliere of beroepsopleidingen niet ondersteund. Is een project te lokaal en/of enkel op de directe omgeving gericht, is het niet van overstijgend belang, dan komt het niet in aanmerking voor toekenning binnen het Niemeijer Fonds.

WANNEER AANVRAGEN?
Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert door het jaar heen vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen, geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Stichting Niemeijer Fonds. Daarom adviseren wij de aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van het project in te dienen. Is een project reeds begonnen, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

AANVRAAGPROCEDURE
De aanvraag dient per mail in 1 enkele pdf van maximaal 10MB te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp:

“Aanvraag: [naam project/kunstenaar] en [gevraagde bedrag]”

AANVRAGEN DIE NIET CORRECT OF ONVOLLEDIG ZIJN AANGELEVERD EN GROTER ZIJN DAN 10MB WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN. HOUD HIERBIJ IN DE AANVRAAG DE VOLGENDE VOLGORDE AAN.

Aanvragen door personen:

 • Naam kunstenaar met daarbij het gevraagde bedrag
 • Motivatie achter de studie dan wel activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
 • Beschrijving van de activiteit
 • Curriculum Vitae
 • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
 • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
 • Indien van toepassing: Perspublicaties
 • Indien van toepassing: Bewijs van inschrijving instelling

Aanvragen door algemeen nut beoogde instellingen (ANBI’s):

 • Naam instelling en project met daarbij het gevraagde bedrag
 • Motivatiebrief
 • Beschrijving van de activiteit
 • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
 • Uittreksel K.v.K.
 • Statuten
 • Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag
 • Bewijs dat de aanvrager een ANBI is
 • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
 • Indien van toepassing: Perspublicaties

Na goedkeuring van het bestuur volgt de uitkering. Bij toezegging van een aanvraag van individuele personen zal gevraagd worden om een gewaarmerkt kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Het Niemeijer Fonds ontvangt veel aanvragen. In geval van afwijzing van de aanvraag wordt over de reden ervan niet gecorrespondeerd, noch zal hierover (telefonisch) informatie worden verstrekt.

Anbi 

Stichting Niemeijer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder nummer 41195000. Het RSIN nummer is 805831824.
De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Download hier:

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
Indien subsidies aan privé personen het fiscaal toegestane bedrag te boven gaan, wordt het meerdere als lening ter beschikking gesteld.