Over het Fonds 

Theodora Niemeijer (Groningen 1912 – Laren 2004), dochter van de bekende tabaksfabrikant Niemeijer in Groningen, was een bijzondere persoonlijkheid met een grote passie voor beeldende kunst.

In 1996 richtte Theodora Niemeijer een eigen stichting op met als doel het stimuleren van beginnende kunstenaars. Zij was ongehuwd en had geen kinderen. Op 18 juni 2004 overleed Theodora Niemeijer en liet ze haar vermogen na aan de door haar opgerichte Stichting Niemeijer Fonds. Deze stichting doneert jaarlijks uit het rendement van het vermogen een bedrag aan verschillende kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars en aan verschillende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Het Niemeijer Fonds heeft primair als doel:
Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan diverse kunstenaars om de ontplooiing van hun talenten te helpen bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. De voorkeur gaat uit naar initiatieven op het gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en uit het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd.

Zij tracht dit te bereiken door:
Het verstrekken van stipendia (studie)beurzen, leningen aan kunstenaars en het doen van (periodieke) uitkeringen en schenkingen aan artistieke, culturele, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke instellingen.

Theodora Niemeijer prijs 

Het Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseren gezamenlijk de Theodora Niemeijer prijs, een stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. Het is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars. De prijs werd in 2012 geïntroduceerd omdat werken van vrouwelijke kunstenaars nog steeds sterk in de minderheid zijn in tentoonstellingen en museale collecties.

De prijs ter waarde van €10.000 wordt eens per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. De winnende kunstenaar ontvangt niet alleen een geldbedrag, maar krijgt ook de gelegenheid om dit project in het Van Abbemuseum te realiseren. Dit gebeurt in Het Oog, een ovale patio in het Van Abbemuseum dat fungeert als podium dat de gekozen kunstenaar een half jaar ter beschikking krijgt.

voor meer informatie kijk op de website van het Van Abbemuseum

Contact 

Stichting Niemeijer Fonds
Postadres Secretariaat:
Administratiekantoor Jac’s den Boer & Vink BV
Postbus 43
2850 AA Haastrecht

email: info@stichtingniemeijerfonds.nl

Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. We raden u aan uw aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van uw project in te dienen.

Bestuursleden

Mr A. M. Davina (Voorzitter)
Mr Drs A. Ott (Penningmeester)
G. Kruip (Secretaris)

Aanvraag 

Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks ruim 150 aanvragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en kent bedragen toe variërend tussen 1.000 en 5.000 euro voor bijzondere projecten aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Ook verstrekt het Niemeijer Fonds subsidies e/o stipendia aan individuele beginnende kunstenaars. Aan festivals worden geen toekenningen gedaan. Na goedkeuring van het bestuur volgt de uitkering. Bedragen boven € 25.000 worden uitgegeven aan instellingen waar het Niemeijer Fonds een langere relatie mee aangaat. Hierbij neemt het Fonds het initiatief. Zo ondersteunt het Niemeijer Fonds de Rijksakademie in Amsterdam met een leerstoel “Kunst & Wetenschap”, initieert zij een kunstprijs in samen werking met het Van Abbe Museum in Eindhoven en ondersteunt zij diverse platformen voor talentvolle kunstenaars. Jonge musici ondersteunt het Niemeijer Fonds via Stichting Eigen Muziek Instrument. Aanvragen van jonge musici kunnen worden ingediend bij Stichting Eigen Muziekinstrument www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl.

AANVRAAGPROCEDURE
De aanvraag dient per mail in pdf te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp “Aanvraag”.

AANVRAGEN DIE NIET CORRECT OF ONVOLLEDIG ZIJN AANGELEVERD WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

Aanvragen door personen:

 • Motivatie achter de studie danwel (wetenschappelijke) activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
 • Beschrijving van de activiteit
 • Curriculum Vitae
 • Begroting inkomsten en uitgaven
 • In originele getekende (en) aanbevelingsbrieven van docenten
 • Perspublicaties
 • Bewijs van inschrijving instelling
 • Vermelding van eventuele aanvragen bij andere instellingen en honorering hiervan

Aanvragen door stichtingen:

 • Motivatiebrief
 • Beschrijving van de activiteit
 • Begroting inkomsten en uitgaven
 • Vermelding van eventuele aanvragen bij andere instellingen en honorering hiervan
 • Indien van toepassing: getekende aanbevelingsbrieven
 • Perspublicaties
 • Uittreksel K.v.K.
 • Statuten
 • Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag
 • Bewijs dat de aanvrager een ANBI is

Bij toezegging van een aanvraag van individuele personen zal gevraagd worden om een gewaarmerkt kopie van een geldig legitimatiebewijs.

In geval van afwijzing van de aanvraag kan over de reden niet worden gecorrespondeerd noch zal hierover telefonisch informatie worden verstrekt.

Anbi 

Stichting Niemeijer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder nummer 41195000. Het RSIN nummer is 805831824.
De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Download hier:

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
Indien subsidies aan privé personen het fiscaal toegestane bedrag te boven gaan, wordt het meerdere als lening ter beschikking gesteld.