Home
Aanvragen van instellingen

De aanvraag dient per email in 1 enkele pdf van maximaal 10MB te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp:

“Aanvraag: [naam instelling] en [gevraagde bedrag]”

Houd hierbij in de aanvraag de volgende volgorde aan:

  • Naam instelling en project met daarbij het gevraagde bedrag
  • Motivatiebrief
  • Beschrijving van de activiteit
  • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
  • Uittreksel K.v.K.
  • Statuten
  • Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag
  • Bewijs dat de aanvrager een ANBI is
  • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
  • Indien van toepassing: Perspublicaties