Home
Aanvragen

Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks ruim 150 a 200 aanvragen van kunstenaars en culturele instellingen. Het bestuur beslist op vier vergadermomenten in het jaar over de aanvragen en kent jaarlijks bedragen toe tussen € 1.000 – € 5.000 euro aan individuele kunstenaars en (culturele) algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Aanvragen van kunstenaars

Het Niemeijer Fonds ondersteunt de ontwikkeling van uitzonderlijk talentvolle kunstenaars veelal wonend en of werkend in Nederland. Het Fonds wil graag een opstapje bieden voor talent. Men kan hierbij denken aan een stipendium ter bevordering van een masteropleiding, een artist-in-residency, een bijzondere kunstpublicatie of het (mede) mogelijk maken van een soloproject dat de kunstenaar verder brengt in zijn/haar professionele loopbaan. Van de aanvrager wordt een eigen financiële bijdrage verwacht.

Aanvraagprocedure kunstenaars

Aanvragen van instellingen

Het Niemeijer Fonds gaat ook langere relaties aan met instellingen voor grotere projecten. Hierbij neemt het Niemeijer Fonds zelf het initiatief. Zo ondersteunt het Niemeijer Fonds al jaren de Rijksakademie en de Ateliers in Amsterdam. Met de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie stelt het Niemeijer Fonds een Mingler Scholarship beschikbaar voor kunstenaars en wetenschappers die samen een onderzoeksproject willen starten.

Aanvragen van instellingen

Wat ondersteunt het Niemeijer Fonds niet?

- Festivals;

- Groepstentoonstellingen;

- Projecten waar het commercieel belang overheerst

- Projecten door en/of voor amateurs en kinderen

- Projecten die te lokaal en/of enkel op de directe omgeving gericht

- Filmprojecten en documentaires

- Podiumkunsten

- Publicatie tenzij het gaat om een eerste kunstenaarsboek of monografie

- Design en architectuur

- Journalistieke projecten

- Geen reguliere beroepsopleidingen (collegegeld), wel een speciaal project tijdens de opleiding

Wanneer aanvragen?

Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert door het jaar heen vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen, geven wij geen informatie over het vergaderrooster van Stichting Niemeijer Fonds. Daarom adviseren wij de aanvraag tenminste VIER maanden voor aanvang van het project in te dienen. Is een project reeds begonnen, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Na goedkeuring van het bestuur volgt de uitkering. Bij toezegging van een aanvraag van individuele personen zal gevraagd worden om een gewaarmerkt kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Het Niemeijer Fonds ontvangt veel aanvragen. In geval van afwijzing van de aanvraag wordt over de reden ervan niet gecorrespondeerd, noch zal hierover (telefonisch) informatie worden verstrekt. De behandeltermijn van uw aanvraag bedraagt in de regel ongeveer zes weken na het verstrijken van de deadline. Correspondentie over de uitslag van de procedure geschiedt schriftelijk; bezwaar tegen de genomen beslissing is niet mogelijk.