Home
Aanvragen van kunstenaars

Het Niemeijer Fonds investeert in de ontwikkeling van een kansrijke artistieke loopbaan en waardeert hierbij het experiment en het onderzoek dat dit vergt. Kunstenaars die verder in hun carrière zijn en duidelijk kunnen aantonen dat zij zonder een bijdrage van het Niemeijer Fonds een bepaalde (op)stap anders niet kunnen realiseren, kunnen ook in aanmerking komen voor een toekenning (bijvoorbeeld aan een bijdrage ten behoeve van een honorarium). Projecten dienen een mate van experiment te hebben om in aanmerking te komen voor een toekenning.

De aanvraag dient per email in 1 enkele pdf van maximaal 10MB te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp:

“Aanvraag: [naam project/kunstenaar] en [gevraagde bedrag]”

Houd hierbij in de aanvraag de volgende volgorde aan:

  • Naam kunstenaar met daarbij het gevraagde bedrag
  • Motivatie achter de studie dan wel activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
  • Beschrijving van de activiteit
  • Curriculum Vitae
  • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
  • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
  • Indien van toepassing: Perspublicaties
  • Indien van toepassing: Bewijs van inschrijving instelling