Home
Burgundian black Research l Claudy Jongstra

Onderzoek door Claudy Jongstra

In 2018 hebben Studio Claudy Jongstra en Artechne drie jaar een uitgebreid wetenschappelijk programma ontwikkeld.

Het onderzoek richtte zich het historische kleuronderzoek in relatie tot ambachtelijke wijze van kleur. Dit was niet de traditionele manier van wetenschap maar meer een research-by-design achtige aanpak. Het programma wordt geheel gewijd aan het historisch reconstructie onderzoek naar kleur technologieën met een speciale focus op zwarte verf technologieën uit de 15e en 16e eeuw.

Een bedrag van € 11.000 is ter beschikking gesteld voor het onderzoek door het Niemeijer Fonds.