Home
Organisatie

Directeur

Andrea Davina

Bestuur

Antoon Ott – Voorzitter/penningmeester
Germaine Kruip – Secretaris

Els Drummen - Algemeen Bestuurslid (per 1 Aug 2022)

Secretariaat:

Administratiekantoor Jac’s den Boer & Vink BV
Postbus 43
2850 AA Haastrecht

Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds, heeft een ANBI status en doet niet aan fondsenwerving.